ΕΤΑΙΡΕΙΑ

image

Η εταιρεία Ο ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΒΕΕ ασχολείται σε πρώτο στάδιο με την επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (οσπρίων, ρυζιού, ελιάς, ελαιόλαδου, σπορέλαιο). 

Και σε δεύτερο στάδιο με την προώθηση και διακίνηση τους. Η προώθηση επιτυγχάνεται μέσω διαφημιστικού έντυπου υλικού, καθώς και διαφημιστικών σποτ στα Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνο), βέβαια ολοκληρώνεται με την αποτελεσματική παραγγελιοληψία η οποία γίνεται από τους εξαιρετικά έμπειρους πωλητές μας.

image

Αξιοσημείωτη είναι τέλος η συνέπεια με την οποία πραγματοποιείται η διακίνηση των προϊόντων ιδίας παραγωγής και εμπορίας.

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΗΛ./FAX: 27630-23468 & 24247. gerodhmo(at)otenet(dot)gr. 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Κόντου Γιάννα